ژاپن

مشخصات کشور

قاره: آسیا
پایتخت: توکیو
زبان رسمی: ژاپنی
جمعیت: ۱۲۵,۵۱۹,۲۴۲
واحد پول: ین (JPY)
ولتاژ: ۱۰۰ ولت

اطلاعات

حکومت: مشروطه سلطنتی
مساحت: ۳۷۷,۹۷۳ کیلومتر مربع
بزرگترین شهر: توکیو

موقعیت