جیپور

Jaipur

مشخصات شهر

کشور: هند
جمعیت: ۳,۰۷۳,۳۵۰ نفر
پیش شماره تلفن: ۹۱+
ساعت:

موقعیت