تور ویژه جزیره موریسMauritius

 • مدت اقامت از ۵ شب و ۶ روز
 • شروع قیمت از ۱,۰۹۰ دلار

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۵ شب و ۶ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۵ شب و ۶ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۵ شب و ۶ روز
کد تور: NR-MUR001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: شنبه / ۴ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-MUR001
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: سه شنبه / ۷ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-MUR001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
 • نوع اتاقSUP ROOM

اتاق دو تخته ۱,۰۹۰ دلار
اتاق یک تخته ۱,۶۹۰ دلار
 • نوع اتاقJNR SUITES OCEAN VIEW

اتاق دو تخته ۱,۴۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۵۵۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۵۴۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۵۴۰ دلار
 • نوع اتاقLUX GARDEN LAGOONA

اتاق دو تخته ۱,۵۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۷۵۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۶۹۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۶۹۰ دلار
کودک با تخت ۱,۲۹۰ دلار
کودک بدون تخت ۹۹۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۷۷۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۲۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۳۷۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۷۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار
 • نوع اتاقDLX BEACH FRONT

اتاق دو تخته ۱,۸۴۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۲۰۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۸۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۳۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۴۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار
 • نوع اتاقJUNIOR SUITE

اتاق دو تخته ۲,۰۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۶۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۵۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۲,۵۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۴,۷۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۳۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۳,۱۰۰ دلار
اتاق یک تخته ۵,۷۰۰ دلار
کودک با تخت ۲,۱۰۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۶۰۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار
 • نوع اتاقSUP ROOM

اتاق دو تخته ۱,۰۹۰ دلار
اتاق یک تخته ۱,۶۹۰ دلار
 • نوع اتاقJNR SUITES OCEAN VIEW

اتاق دو تخته ۱,۴۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۵۵۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۵۴۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۵۴۰ دلار
 • نوع اتاقLUX GARDEN LAGOONA

اتاق دو تخته ۱,۵۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۷۵۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۶۹۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۶۹۰ دلار
کودک با تخت ۱,۲۹۰ دلار
کودک بدون تخت ۹۹۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۷۷۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۲۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۳۷۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۷۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار
 • نوع اتاقDLX BEACH FRONT

اتاق دو تخته ۱,۸۴۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۲۰۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۸۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۳۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۴۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار
 • نوع اتاقJUNIOR SUITE

اتاق دو تخته ۲,۰۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۶۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۵۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۲,۵۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۴,۷۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۳۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۳,۱۰۰ دلار
اتاق یک تخته ۵,۷۰۰ دلار
کودک با تخت ۲,۱۰۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۶۰۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار
 • نوع اتاقSUP ROOM

اتاق دو تخته ۱,۰۹۰ دلار
اتاق یک تخته ۱,۶۹۰ دلار
 • نوع اتاقJNR SUITES OCEAN VIEW

اتاق دو تخته ۱,۴۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۵۵۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۵۴۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۵۴۰ دلار
 • نوع اتاقLUX GARDEN LAGOONA

اتاق دو تخته ۱,۵۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۷۵۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۶۹۰ دلار
اتاق یک تخته ۲,۶۹۰ دلار
کودک با تخت ۱,۲۹۰ دلار
کودک بدون تخت ۹۹۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۷۷۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۲۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۳۷۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۷۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار
 • نوع اتاقDLX BEACH FRONT

اتاق دو تخته ۱,۸۴۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۲۰۰ دلار

اتاق دو تخته ۱,۸۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۳۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۴۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار
 • نوع اتاقJUNIOR SUITE

اتاق دو تخته ۲,۰۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۶۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۵۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۰۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۲,۵۵۰ دلار
اتاق یک تخته ۴,۷۰۰ دلار
کودک با تخت ۱,۸۵۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۳۵۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

اتاق دو تخته ۳,۱۰۰ دلار
اتاق یک تخته ۵,۷۰۰ دلار
کودک با تخت ۲,۱۰۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۶۰۰ دلار
ستون قیمتی پنجم ۴۹۰ دلار

توجه داشته باشید به دلیل متغیر بودن نرخ پرواز نسبت به تاریخ رزرو برای اطلاع از نرخ دقیق پرواز با کارشناسان فروش مجموعه در ارتباط باشید

نکات مهم
• امکان رزرو مدت اقامت بیشتر برای تور موریس می باشد
• امکان انجام تور به صورت ترکیبی و داشتن اقامت در استنانبول می باشد
• امکان اقامت در 2 هتل متفاوت با دو لوکیشن متفاوت در طول زمتن سفر به موریس می باشد
• مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوع الخروجی به عهده آژانس مربوطه می باشد و آژانس هرمس هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

خدمات
• پرواز با هواپیمایی ترکیش در مسیر تهران استانبول موریس و بالعکس
• 2 گشت کامل جزیره
• همراهی لیدر محلی
• انجام کلیه ترانسفر های فرودگاهی و بین شهری
• بیمه مسافرتی
• ویزا ON ARRIVAL در فرودگاه
• اقامت در هتل های تاپ با پذیرایی بوفه

مدارک لازم

• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
• تکمیل فرم اطلاعات شخصی مسافر