تور مالدیوMALDIVE

 • مدت اقامت از ۵ شب و ۶ روز
 • شروع قیمت از ۷۶,۹۸۹,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۱ فروردین ۱۴۰۳ ۵ شب و ۶ روز
کد تور: NR-MALE003
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۷ بهمن
ظرفیت: نفر
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۹۸۹,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۷۸۹,۰۰۰ تومان
کروز دلفین + کروز ماهی گیری
 • نوع اتاقDELUX SEA VIEW
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۹۱,۲۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۷۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کروز دلفین + کروز ماهی گیری+اسنورکینگ
 • نوع اتاقGARDEN VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۵۸۹,۰۰۰ تومان
کروز دلفین یا غروب خورشید +اسنورکینگ+ کایاک+کیدز کلاب+برنامه های شبانه+ امکان رزرو ALLوFB
 • نوع اتاقOVER WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۳۵,۲۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۵۸۹,۰۰۰ تومان
کروز دلفین یا غروب خورشید +اسنورکینگ+ کایاک+کیدز کلاب+برنامه های شبانه+ امکان رزرو ALLوFB
 • نوع اتاقDELUX ROOM
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۵,۴۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۹۸۹,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورت FBوALL
 • نوع اتاقWATER BUNGALOW
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۶۰,۵۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۹۸۹,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورت FBوALL
 • نوع اتاقSUN VILLA/BEACH VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۲۶,۴۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورت ALL
 • نوع اتاقWATER BUNGALOW
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۵۶,۱۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورت ALL
 • نوع اتاقBEACH VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۳۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۹۸۹,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورت ALL
 • نوع اتاقWATER VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۶۴,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۹۸۹,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورت ALL
 • نوع اتاقBEACH STUDIO
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۴۲,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۶,۴۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورتHBوFBوALL
 • نوع اتاقAQUA WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۶۴,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۷,۴۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورتHBوFBوALL
 • نوع اتاقOCEAN POOL VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۹۷,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵۹,۴۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
امکان رزرو هتل به صورتHBوFBوALL
 • نوع اتاقJUNIOR SUITE
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۵۳,۹۸۹,۰۰۰ تومان
خدمات ماه عسل و تولد
 • نوع اتاقOVER WATER SUITE
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۹۳,۵۸۹,۰۰۰ تومان
خدمات ماه عسل و تولد
 • نوع اتاقOCEAN WATER VILLA WITH POOL
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۶۸,۲۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴۲,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کروز دلفین یا غروب خورشید+اسنورکینگ
 • نوع اتاقBEACH VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۷۰,۴۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵۳,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
خدمات ماه عسل و تولد
 • نوع اتاقLAGOON VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۸۴,۷۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۶۴,۹۸۹,۰۰۰ تومان
خدمات ماه عسل و تولد
 • نوع اتاقOCEAN WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۷۳,۷۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵۳,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان
گشت کروز اقیانوس+ ماساژ
 • نوع اتاقPOOL WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۲۰۷,۸۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۶۴,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان
گشت کروز اقیانوس+ ماساژ
 • نوع اتاقMANTA WATER VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۷۹,۲۸۹,۰۰۰ تومان
دارای رستوران زیر اقیانوس آکواریومی امکان رزرو خدمات به صورتALL
 • نوع اتاقAQUA WATER POOL SUITE
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۲۲۵,۴۸۹,۰۰۰ تومان
دارای رستوران زیر اقیانوس آکواریومی امکان رزرو خدمات به صورتALL
 • نوع اتاقSUNRISE WATER POOL VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۹۳,۵۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵۳,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲۰,۹۸۹,۰۰۰ تومان
خدمات ماه عسل و تولد
 • نوع اتاقSUNRISE JACUZZI POOL WATER VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۹۶,۸۸۹,۰۰۰ تومان
صبحانه رمانتیک در استخر اتاق+ ماساژ
 • نوع اتاقSUNSET BEACH POOL VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۲۱۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸۶,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان
ورزش های آبی غیر موتوری + ماساژ +پارک آبی شناور
 • نوع اتاقWATER VILLA WITH POOL SIDE
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۲۱۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸۶,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۸۹,۰۰۰ تومان
ورزش های آبی غیر موتوری + ماساژ +پارک آبی شناور
 • نوع اتاقOVER WATER POOL OCEAN SUNRISE
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۲۷۲,۷۸۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان
قلیان رایگان+اسپا رایگان+صبحانه رمانتیک

نکات مهم
• امکان رزرو تور مالدیو با مقدار شبهای اقامت متفاوت می باشد
• امکان انتخاب و اقامت در 2 هتل مختلف و یا دو نوع اتاق مختلف در یک هتل در طول زمان سفر می باشد.
• امکان رزرو بیشتر هتل ها با خدمات ALL INCLUSIVE می باشد.
• مسئولیت کنترل اعتبار پاسپورت و هرگونه ممنوع الخروجی به عهده آژانس مربوطه می باشد و آژانس هرمس هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

خدمات
• پرواز با هواپیمایی قطری در مسیر تهران دوحه ماله و بالعکس
• اقامت در هتل های جزیره ای با خدمات عالی
• ترانسفر از جزیره فرودگاه تا جزیره محل اقامت با قایق تندرو یا هواپیما
• لیدر محلی و بیمه مسافرتی