تور کوالالامپورKUALA LUMPUR

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۶۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 8N-KUL001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: سه شنبه / ۷ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
ظرفیت: نفر
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 8 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار