تور کوالالامپورKUALA LUMPUR

 • مدت اقامت از ۱۰ شب و ۱۱ روز
 • شروع قیمت از ۶۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰ شب و ۱۱ روز ظرفیت تکمیل پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰ شب و ۱۱ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰ شب و ۱۱ روز
کد تور: 10N-KUL001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 10N-KUL001
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
ظرفیت: ۰ نفر
کد تور: 10N-KUL001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 10 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار