تور بالیBALI

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • بلیط پرواز بین شهری
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۱ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: QTBALI003
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: جمعه / ۱۰ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: QTBALI003
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: QTBALI003
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲ فروردین
پایان: یکشنبه / ۱۲ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: QTBALI003
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: دوشنبه / ۱۳ فروردین
ظرفیت: نفر

اتاق دو تخته ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSTANDARD ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۱۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۲۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUX POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقKARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۲۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقKARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUX GARDEN

اتاق دو تخته ۱۳۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقIMPRESSIVE FOREST

اتاق دو تخته ۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۵۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۷۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSTANDARD ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۱۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۲۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUX POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقKARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۲۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقKARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUX GARDEN

اتاق دو تخته ۱۳۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقIMPRESSIVE FOREST

اتاق دو تخته ۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۵۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۷۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSTANDARD ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۱۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۲۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUX POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقKARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۲۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقKARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUX GARDEN

اتاق دو تخته ۱۳۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقIMPRESSIVE FOREST

اتاق دو تخته ۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۵۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۷۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSTANDARD ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۱۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۲۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUX POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقKARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۲۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقKARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUX GARDEN

اتاق دو تخته ۱۳۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقIMPRESSIVE FOREST

اتاق دو تخته ۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۵۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۷۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

• پرواز قطری رفت و برگشت به کوالالامپور
• 8 شب اقامت در هتل انتخابی همراه با صبحانه بوفه
• اخذ ویزا توریستی کشور اندونزی
• لیدر فارسی زبان
• ترانسفر فرودگاهی
• بیمه مسافرتی
• پرواز مالزی به بالی

مدارک لازم
• اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
• اسکن عکس جدید رنگی زمینه سفید

مسئولیت کنترل اعتبار پاسپورت و هرگونه ممنوع الخروجی به عهده آژانس مربوطه می باشد و آژانس هرمس هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت