تور کوالالامپورKUALA LUMPUR

 • مدت اقامت از ۹ شب و ۱۰ روز
 • شروع قیمت از ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۹ شب و ۱۰ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۹ شب و ۱۰ روز
کد تور: 9N-KUL001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 9N-KUL001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 9 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار