تور تفلیس ویژه شهریور ماه

TBILISI TOUR
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: TBS_6N
شروع: جمعه - ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS_6N
شروع: جمعه - ۱ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱ مهر ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: TBS_6N
شروع: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۵ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
هتل(ها) نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک انتخاب
STD۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
STD۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک انتخاب
STD۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
STD۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک انتخاب
STD۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
STD۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
STD۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
STD۲۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان

نرخ کودک بدون تخت 7/590/000 می باشد.
نرخ نوزاد 990/000 می باشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: ۱ تا ۸۰
مدت مرخصی: ۹

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: