تور کوالالامپور + سنگاپورKUALALAMPUR+SINGAPORE

 • مدت اقامت از ۱۰ شب و ۱۱ روز
 • شروع قیمت از ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰ شب و ۱۱ روز ظرفیت تکمیل پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰ شب و ۱۱ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰ شب و ۱۱ روز
کد تور: 10N-KUL-SGN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 10N-KUL-SGN001
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
ظرفیت: ۰ نفر
کد تور: 10N-KUL-SGN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۶۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات

• 10 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
• فایل عکس رنگی زمینه سفید جدید بدون روتوش
• تکمیل فرم اطلاعات فردی ویزای سنگاپور