تور کوالالامپور + سنگاپورKUALALAMPUR+SINGAPORE

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 7R-KUL-SGN007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7R-KUL-SGN007
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7R-KUL-SGN007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7R-KUL-SGN007
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات

• 7 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
• فایل عکس رنگی زمینه سفید جدید بدون روتوش
• تکمیل فرم اطلاعات فردی ویزای سنگاپور