تور کوالالامپور + سنگاپورKUALALAMPUR+SINGAPORE

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۸۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۱ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 8N-KUL-SGN004
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: جمعه / ۱۰ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-SGN004
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-SGN004
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲ فروردین
پایان: یکشنبه / ۱۲ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-SGN004
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: دوشنبه / ۱۳ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸,۶۸۹,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸,۶۸۹,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات

• 8 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران دوحه کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
• فایل عکس رنگی زمینه سفید جدید بدون روتوش
• تکمیل فرم اطلاعات فردی ویزای سنگاپور