تور کوالالامپور + پنانگKUALALAMPUR+PINANG

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۶۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 8N-KUL-PEN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: سه شنبه / ۷ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-PEN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

نرخ نوزاد: 11.990.000 تومان

خدمات
• 8 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار