تور کوالالامپور + پنانگKUALALAMPUR+PINANG

 • مدت اقامت از ۱۰ شب و ۱۱ روز
 • شروع قیمت از ۶۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰ شب و ۱۱ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰ شب و ۱۱ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰ شب و ۱۱ روز
کد تور: 10N-KUL-PEN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 10N-KUL-PEN001
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 10N-KUL-PEN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۱۰۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

نرخ نوزاد: 11.990.000 تومان

خدمات
• 10 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار