تور کوالالامپور + پنانگKUALALAMPUR+PINANG

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۶۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 7N-KUL-PEN007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-PEN007
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-PEN007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-PEN007
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۷۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۷۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۷۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۸۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

نرخ نوزاد: 11.990.000 تومان

خدمات
• 7 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار