تور کوالالامپور + پنانگKUALALAMPUR+PINANG

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۱ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 8N-KUL-PEN005
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: جمعه / ۱۰ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-PEN005
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-PEN005
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲ فروردین
پایان: یکشنبه / ۱۲ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-PEN005
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: دوشنبه / ۱۳ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل اور گرین پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۹۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ

اتاق دو تخته ۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
هتل پارک رویال بیچ پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: پنانگ
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان

نرخ نوزاد: 15.990.000 میلیون تومان

خدمات
• 8 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار