تور کوالالامپور + لنکاویkualalampur + langkawi

 • مدت اقامت از ۹ شب و ۱۰ روز
 • شروع قیمت از ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۹ شب و ۱۰ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۹ شب و ۱۰ روز
کد تور: 9N-KUL-LAN001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 9N-KUL-LAN001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر

اتاق دو تخته ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 9 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار