تور کوالالامپور + لنکاویkualalampur + langkawi

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۱ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 8N-KUL-LAN004
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: جمعه / ۱۰ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-LAN004
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-LAN004
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲ فروردین
پایان: یکشنبه / ۱۲ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-LAN004
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: دوشنبه / ۱۳ فروردین
ظرفیت: نفر

اتاق دو تخته ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۹۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۹۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 8 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران دوحه کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

• نرخ کودک زیر دو سال : 15.990.000 میلیون تومان