تور کوالالامپور + لنکاویkualalampur + langkawi

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده چهارشنبه / ۱ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز برگزار شده پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز برگزار شده جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز برگزار شده شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 8N-KUL-LAN011
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: جمعه / ۱۰ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-LAN011
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-LAN011
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲ فروردین
پایان: یکشنبه / ۱۲ فروردین
ظرفیت: ۰ نفر
کد تور: 8N-KUL-LAN011
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: دوشنبه / ۱۳ فروردین
ظرفیت: نفر

اتاق دو تخته ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۱۰۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۱۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹,۹۴۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹,۹۴۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹,۹۴۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 8 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران دوحه کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

• نرخ کودک زیر دو سال : 15.990.000 میلیون تومان