تور کوالالامپور + لنکاویkualalampur + langkawi

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۷۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 8N-KUL-LAN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: سه شنبه / ۷ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-LAN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
ظرفیت: نفر

اتاق دو تخته ۷۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۸۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۹۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 8 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار