تور کوالالامپور + لنکاویkualalampur + langkawi

 • مدت اقامت از ۱۰ شب و ۱۱ روز
 • شروع قیمت از ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰ شب و ۱۱ روز ظرفیت تکمیل پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰ شب و ۱۱ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰ شب و ۱۱ روز
کد تور: 10N-KUL-LAN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 10N-KUL-LAN001
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
ظرفیت: ۰ نفر
کد تور: 10N-KUL-LAN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر

اتاق دو تخته ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۱۰۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی

اتاق دو تخته ۹۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 10 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار