تور کوالالامپور + لنکاویkualalampur + langkawi

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 7N-KUL-LAN007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۹ اسفند
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-LAN007
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-LAN007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-LAN007
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۷۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۷۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۷۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 7 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار