تور پوکت + کوالالامپورphuket+Kuala Lumpur

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۶۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • بلیط پرواز بین شهری
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده سه شنبه / ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده جمعه / ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده سه شنبه / ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده جمعه / ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده سه شنبه / ۱ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: KUL-HKT019
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۹ بهمن
پایان: پنجشنبه / ۱۹ بهمن
ظرفیت: نفر
کد تور: KUL-HKT019
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۲ بهمن
پایان: یکشنبه / ۲۲ بهمن
ظرفیت: نفر
کد تور: KUL-HKT019
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۱۶ بهمن
پایان: پنجشنبه / ۲۶ بهمن
ظرفیت: نفر
کد تور: KUL-HKT019
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۹ بهمن
پایان: یکشنبه / ۶ اسفند
ظرفیت: نفر
کد تور: KUL-HKT019
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۳۰ بهمن
پایان: پنجشنبه / ۱۰ اسفند
ظرفیت: نفر
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۶۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۵۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۰,۵۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۶۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۵۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۰,۵۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۶۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۵۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۰,۵۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۶۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۵۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۰,۵۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۶۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۵۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۷۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۰,۵۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شهر: پوکت
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۸۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان

نکات مهم

• در صورت درخواست هتل های دیگر در پوکت و کوالالامپور امکان رزرو و جایگزین کردن آنها می باشد.
• هتل های پیشنهادی با توجه به قیمت و کیفیت و لوکیشن خوب در هر شهر انتخاب شده اند.
• در اتاق های هتل های فوق امکان اضافه کردن تخت اضافه برای نفر سوم و یا کودک بالای 6 سال به بالا نمیباشد و باید نوع اتاق تغییر پیدا کند که شامل افزایش نرخ می شود.
• در صورت درخواست مسافر میتواند تعداد شبهای اقامت خود در هر شهر را تغییر دهد اما در کل طول سفر نمی توانند از 8 شب بیشتر شود. پرواز چارتر می باشد.

خدمات تور و مدارک لازم

• پرواز رفت به پوکت و برگشت از کوالالامپور با هواپیمایی سلام ایر ، پرواز داخلی در مسیر پوکت به کوالالامپور ، انجام ترانسفرهای فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری در کوالالامپور ، سیم کارت موبایل مالزی ، اخذ ویزای توریسیتی تایلند

• پاسپورت با 7 ماه اعتبار ، 2 قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6 در 4 ، گردش 3 ماهه حساب و تمکن مالی به لاتین با موجوری 50 میلیون تومان به بالا بابت هر نفر ، کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ، تکمیل فرم اطلاعات شخصی ( مسئولیت کنترل اعتبار پاسپورت و هرگونه ممنوع الخروجی مسافر به عهده آژانس مربوطه می باشد و آژانس هرمس هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت)